CBD zažívá v poslední době období značného zájmu odborníků i laické veřejnosti. Co to vlastně je a jaký efekt může tato látka na lidský organismus mít?

Co je CBD

CBD neboli kanabidiol patří mezi chemické sloučeniny, které se nazývají kanabinoidy. Tato látka pochází z rostlin rodu Cannabis, tedy z konopí.

Konopí je rostlinou, která je lidstvu známá už několik tisíc let. Aktivně jej využívá například tradiční čínská medicína. Moderní společnost toto zelené přírodní bohatství do jisté míry zatratila a dala mu pomyslnou nálepku návykové látky.

A až v posledních letech opět objevuje jeho léčivý potenciál právě prostřednictvím kanabinoidů.

Kanabinoidů dosud současná věda popsala asi 100 druhů, což však zřejmě ani zdaleka není konečné číslo a další zajímavé objevy nových látek budou následovat. K nejznámějším a nejdůležitějším kanabidiolům patří jednak právě CBD a také THC.

Jaký je rozdíl mezi CBD a THC

Základním rozdílem mezi THC a CBD je to, že CBD, jak se zjednodušeně uvádí, není psychoaktivní. To však není zcela přesné. Definujeme-li látku psychoaktivní jako takovou, která je schopna působit na lidskou psychiku, pak CBD psychoaktivní je.

Jeho efekt je tak vhodné lépe popsat jinak: CBD je psychoaktivní odlišným způsobem než THC. CBD také nemá intoxikující účinek.

Ani při častém užívání CBD nevyvolává tato látka závislost nebo abstinenční příznaky. To v roce 2017 potvrdila i Světová zdravotnická organizace. Stejně tak nejsou hlášeny případy, kdy by došlo užitím nadměrné dávky k předávkování CBD.

Jak se CBD získává? Je tato látka legální?

CBD se většinou získává z technického konopí. Lze jej extrahovat i z klasických odrůd marihuany, nicméně technické konopí je běžnější volbou.

A to i přesto, že již existuje marihuana vyšlechtěná tak, aby obsahovala jen malý podíl THC.

Aby nedošlo k omylu, také v technickém konopí se THC nachází. Česká legislativa konkrétně dlouhou dobu vyžadovala, aby zastoupení THC nepřesáhlo 0,3 % hmotnosti suché rostliny. Tuto povinnost zakotvovalo v nařízení vlády č. 463/2013 Sb. o seznamu návykových látek.

Pokud chtěl pěstitel pěstovat rostliny s vyšším podílem THC, potřeboval k tomu licenci udělenou Státním ústavem pro kontrolu léčiv a další licenci od Ministerstva zdravotnictví.

Protože však v řadě zemí jsou pravidla benevolentnější a povolovaly až 1 % THC, ústupek se nakonec dostal i do české legislativy. Od 1. ledna 2022 tak novela zákona č. 167/1988 Sb., o návykových látkách povolila jako maximální přípustný podíl THC limit až 1 %.

Pokud se tedy THC nachází pod povolenou hranicí, je pěstování konopí z pohledu zákona v pořádku a legální je vyrábět, prodávat i užívat také CBD.

V jakých formách se CBD užívá?

Dílčími produkty z CBD jsou extrakty nebo izoláty. Ty se následně využívají pro další formy zpracování.

Do skupiny perorálních přípravků patří zejména kapky, kapsle, tinktury, potraviny a nápoje. Jde o patrně nejoblíbenější typ CBD. CBD lze užívat i formou inhalační, tedy metodou vapování a kouření. Mezi tzv. sublingvální preparáty patří kapky a spreje. Pod pojmem transdermální CBD se pak rozumí náplasti.

CBD je vhodné nejen pro užívání lidmi, ale také zvířaty.

Na trhu existuje poměrně široká škála výrobků určená domácím mazlíčkům, jako jsou tinktury, spreje kapky či speciální pamlsky.

Jak působí CBD na lidský organismus

Efekt CBD, respektive kanabidiolů obecně, spočívá v interakci s tzv. endokanabinoidním systémem. To je systém, jímž je vybaven každý lidský organismus. Určen je pro udržování vnitřní rovnováhy.

K převratnému objevu endokanabinoidního systému došlo až koncem 80. a počátkem 90. let. Stále tak nemáme plně ucelenou představu o tom, jak funguje a jakým způsobem může vlastně ovlivnit celkový stav člověka. To, co o něm víme, je však mimořádně zajímavé.

Celý systém se skládá v první řadě endokanabinoidů, což jsou látky náležející do skupiny kanabinoidů, které produkuje přirozeně lidský organismus, a to i když žádné konopí neužíváte. Dále je endokanabinoidní systém tvořen kanabinoidními receptory a enzymy zajišťujících produkci a degradaci endokanabinoidů. Nejznámějším zástupcem těchto enzymů je hydroláza mastných kyselin (FAAH).

Popsány zatím byly dva typy kanabinoidních receptorů – CB1 a CB2. CB1 se nachází na periferní i centrální úrovni neuronových drah bolesti. Kromě neuronů byl objeven i v gastrointestinálním traktu, kardiovaskulárním systému, svalech a tukových buňkách (adipocytech).

V souvislosti s CB2 se hovoří hlavně o jeho výskytu ve tkáních a buňkách imunitního systému.

Jaké účinky má CBD

Právě z výše popsaného mechanismu působení lze dovodit účinky CBD. Ani ty zatím nejsou v plné míře prozkoumané, proto si jen v krátkosti nastiňme možnost využití CBD v léčbě některých onemocnění.

CBD a úzkosti

Některé zdroje označují CBD s jistou nadsázkou jako přírodní antidepresivum. Působením na psychiku a schopností zmírnit u pacientů symptomy, jako jsou nepříjemné pocity, úzkost a deprese, se zaobírala řada studií.

Ty došly k závěru, že CBD je prostředkem, který je skutečně možné využít jako pomocníka pro snížení těchto projevů u pacienta a zvýšení kvality jeho života. CBD lze doporučit jako úlevu i při „obyčejném“ stresu.

Výzkumný tým z University of São Paulo si pro své vědecké pozorování vybral pacienty trpící sezónní afektivní poruchou. Ti jednak udávali subjektivní zlepšení stavu, ale úspěch podávání CBD potvrdila i počítačová tomografie.

CBD a neurologická onemocnění

V tomto směru jsou výzkumy zatím v začátcích, nicméně se hovoří o tom, že by CBD mohlo být prospěšné u pacientů s diagnostikovanými neurodegenerativními onemocněními, jako je Alzheimerova či Parkinsonova choroba nebo roztroušená skleróza.

CBD se připisuje charakteristika neuroprotektivní látky, která dokáže zachovávat funkčnost i strukturu neuronů. Mechanismus je poměrně složitý, studie publikovaná v Journal of Neurochemistry například poukazuje na to, že CBD má antioxidativní účinek, který chrání neurony před rozpadem vyvolaným oxidativním stresem. Hovoří se i o tom, že CBD má efekt protizánětlivý, což má rovněž příznivý dopad u pacientů právě s neurodegenerativními chorobami.

CBD a bolesti

Tlumení bolesti je mechanismem, který je využitelný velmi široce, včetně například možnosti doplňkové léčby u pacientů s onkologickými onemocněními. CBD se může podávat i v řadě jiných případů. Jedná se opět například o bolesti vyvolané roztroušenou sklerózou, případně úrazovým stavem v oblasti páteře a míchy.

Tedy hovoříme v této souvislosti převážně o různých formách chronické bolesti, na kterou nezabírají tradiční analgetika. Některé studie tak již naznačují, že CBD by mohlo vést k mírnění chronického zánětu a neuropatické bolesti.

Studie publikovaná v Journal of Experimental Medicine autorským týmem z University of Pittsburgh School of Medicinem, The University of Texas MD Anderson Cancer Center a University of Maryland Dental School však byla zatím provedena pouze na zvířatech.

Odesílám...
Čtenářská recenze
5 (1 hlas)
Hodnocení komentářem 0 (0 recenzí)