CBN neboli kanabinol je další účinnou složkou vyskytující se v konopí. K čemu všemu je možné jej využít a jak se liší od známějšího CBD?

Co je CBN

CBN náleží do třídy kanabinoidů. Tedy látek, které jsou přirozeně obsaženy v rostlinách konopí. V současné době se hovoří o cca 100 známých kanabinoidech. Nejznámější z nich je CBD a THC. Stále častěji se hovoří také o CBG a CBN.

Kanabinoidy mají prakticky shodný vznik, u jehož počátku stojí kanabigerolová kyselina neboli CBGA. Konkrétně CBN však vzniká o něco složitější cestou než ostatní zástupci této skupiny. Z chemického hlediska se jedná o metabolit tetrahydrokanabinolu.

To znamená, že se tvoří postupnou degradací THC za přítomnosti kyslíku. Potřebné jsou k tomu enzymy, které způsobují rozklad THCA na kyselinu kanabinolovou neboli CBNA. Vliv tepla a UV záření pak způsobuje změnu CBNA na CBN.

V běžných rostlinách je obsaženo pouze kolem 1 % CBN. Rostliny bohatší na tuto látku jsou výsledkem usilovné práce šlechtitelů.

Jaký je princip fungování CBN

Podobně jako ostatní kanabinoidy působí i kanabinol na endokanabinoidní systém. Endokanabinoidní systém je zodpovědný za rovnováhu našeho organismu (homeostázu), respektive za to, že v rovnováze budou odpovědi na určité stimuly.

K jeho regulaci slouží látky zvané endokanabinody.

Ty fungují jakožto tzv. eikosanoidy, tedy jako vnitrobuněčné signalizační molekuly. Zjednodušeně řečeno tedy posílají signál kanabinoidním receptorům o tom, že se mají aktivovat a kdy tak mají učinit.

Endokanabinoidní systém tak zasahuje do celé řady dějů. Týkají se metabolismu, imunitního systému nebo hladiny hormonů. Prakticky tak tento systém ovlivňuje stovky funkcí jednotlivých buněk.

Chemickým složením jsou fytokanabinoidy odlišné od endokanabinoidů, které produkuje přímo náš organismus. Mechanismus jejich působení je však podobný. A právě z tohoto principu vyplývá i účinek CBN v mnoha různých podobách.

V čem se liší CBN od CBD?

Vědcům se podařilo zjistit, že CBD vykazuje malou vazebnou afinitu na receptory CB1 a CB2. CBN se váže rovněž na oba receptory, nicméně oproti CBD vykazuje vyšší afinitu k receptoru CB2, a naopak nižší k receptoru CB1 a slabý účinek na centrální nervový systém.

V čem se od sebe obě látky naopak neliší je to, že CBD ani CBN nejsou psychoaktivní. Uživatel tedy po jejich požití není intoxikován. Stejně tak vám užívání nevyvolá závislost. Dostupné zdroje však uvádějí, že uživatel může po požití CBN pociťovat mírnou ospalost.

CBN je možné s CBD kombinovat. Užívat lze CBN i s dalšími kanabinoidy. Doporučení vhodného preparátu závisí vždy na konkrétních potížích.

V jaké podobně lze CBN užívat?

CBN lze užívat v mnoha formách, nicméně liší se jeho biologická dostupnost. Ta je nízká zejména při orálním podání, tj. při užívání pilulek.

Za vhodnější formu lze proto považovat podávání nejběžnějšího oleje, ale také tinktur. Funkční jsou i jiné méně běžné formy, jako je vaporizace nebo aplikace transdermální, tedy nalepování náplastí.

Nejen vnitřní užití CBN ovšem může uživatelům přinášet benefity. V budoucnu se očekává stále častější využití CBN i v kosmetice. Už současné výzkumy naznačují, že CBN může být úspěšným bojovníkem proti stárnutí.

Jaké jsou účinky CBN?

CBN má řadu účinků, které můžeme využít pro zlepšení své fyzické i psychické kondice. Terapeutický efekt je v případě CBN obdobný jako u CBD. Jmenujme zeména:

Řešení problémů se spánkem

CBN bývá svým účinkem přirovnáván k sedativům, jako je například diazepam. Užití 2,5 až 5 miligramů CBN by konkrétně mělo mít shodný relaxační i sedativní účinek jako podání 5 až 10 miligramů diazepamu.

Sedativní efekt CBN lze využít primárně jako způsob, jak ulevit pacientům od potíží se spánkem. CBN užívaný před spánkem má zklidňující účinek. Tato látka zvyšuje tvorbu melatoninu, a dokonce dokáže prodloužit dobu spánku. Což dokládá i provedený výzkum, který vědci realizovali na pokusných myších.

Výzkum provedený v laboratoři Steep Hill zase konstatuje, že kanabinol má mnohem silnější sedativní účinek než jiné kanabinoidy. Z průzkumů vyplynulo, že nízká dávka CBD (15 mg) u zkoumaných subjektů podpořila bdělost.

Pro sedativní efekt však lékaři museli podat až 160 mg CBD.

Tlumení bolesti

CBN by mohl být vhodný pro tlumení mírné až střední bolesti akutního charakteru . Dosavadní hypotézy hovoří o tom, že CBN má vliv na aktivování tzv. vaniloidních receptorů, které jsou přirozeně přítomny na nervových zakončeních.

Tedy jde o stejný receptor, který vykazuje vysokou citlivost na kapsacin. Ten je již poměrně známým přírodním prostředkem účinným proti bolesti. Jde o látku, která se vyskytuje v chilli papričkách.

Relevantní studie jsou však zatím ve fázi rozpracování. Několik objevů však již naznačuje, že CBN by mohl mít v tomto směru poměrně významný potenciál.

Vědci nicméně zatím zkoumají působení CBN primárně v součinnosti s CBD a dalšími kanabinoidy a bylo by tak do budoucna nutné se zaměřit primárně na působení CBN jako takového.

Úleva od stresu a úzkostí

Přestože již existují úspěšně aplikované konvenční medikamenty pro mírnění stresu a úzkostí, řada lidí dává přednost alternativní léčbě. A právě CBN při ní lze použít. A to i proto, že užívání běžných léčiv může mít některé nežádoucí vedlejší účinky, případně vyvolávat závislost.

Pacientům je možno pro kontrolu nepříjemných psychických projevů doporučit užívání nejen CBN, ale i přípravků, které zároveň obsahují terpeny, které napomáhají k celkovému zklidnění a relaxaci.

V užívání CBN pro zlepšení psychického stavu se uplatňuje vícero mechanismů. Jedná se jednak o účinek protizánětlivý, kdy snížením zánětu dochází ke kontrole symptomů, neboť vědcům se podařilo prokázat přítomnost právě mírného zánětu u pacientů s úzkostnými poruchami a depresí.

Také jsou důležité antioxidační vlastnosti CBN oleje. Ten chrání mozek před toxickým působením glutamátu, což je právě jeden ze spouštěcích faktorů úzkostí.

Dále pacientům přinášejí úlevu již zmíněné sedativní účinky.

Je užívání CBN legální a má nějaké nežádoucí účinky?

Užívání CBN je zcela legální, neboť přípravky se vyrábějí z technického konopí, které obsahuje pouze zákonem tolerované množství THC. Podle SÚKL je takové konopí klasifikováno jakožto akceptované pro léčebné použití.

Z toho vyplývá, že užívání preparátů s obsahem CBN je bezpečné a s dodržováním doporučeného dávkování byste si neměli žádným způsobem ublížit. Začněte vždy raději s nižší dávkou, případně množství postupně navyšujte.

Budete-li dodržovat tuto zásadu, neměly by se u vás projevit žádné nežádoucí vedlejší účinky CBN.

Při podání nadměrné dávky může být zaznamenána závrať, únava či ospalost.

Odesílám...
Čtenářská recenze
0 (0 hlasů)
Hodnocení komentářem 0 (0 recenzí)